Asociaţia Studenţilor Bioingineri (A.S.B.) este un ONG ce reprezintă toată suflarea studenţească a Facultăţii de Bioinginerie Medicală, din cadrul UMF "Grigore T. Popa", Iaşi. Asociaţia a obţinut personalitate juridică în anul 1999 şi are ca obiectiv promovarea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi. Începând cu anul 2001, ASB este membră cu drepturi depline în ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţilor Studenţeşti din România).

Biroul de conducere A.S.B.


Preşedinte Mirela-Mădălina Roşca
Vice-Preşedinte PR Constantin Munteanu
Vice-Preşedinte Social George Ciobanu
Trezorier Teodora Mereuţă
Secretar Ionela-Nicoleta Irimescu